skip to Main Content

Gräva på egen tomt

Här kommer information om hur du gräver på din egen tomt och borrar genom väggen.

Börja med att fundera på vilken sträcka som är bäst att gräva. Du behöver utgå från tomslangen (fiberdukten) som ligger vid din tomtgräns. Avgör sen var i huset du vill att fasadboxen ska sitta, dvs var fibern ska komma in i huset. Oftast kanske man vill att fibern ska komma in i närheten av TV:n (eftersom TV-boxen behöver matas med en nätverkskabel från CPE:n), men om det blir för långt att gräva för att komma till rätt ställe i huset kan det var lättar att dra nätverkskablar inomhus.
Tänk också på att det kan vara lättare att gräva en längre sträcka i gräsmattan än att gräva en kortare sträcka där du behöver korsa plattläggningar och planteringar. Försök att gräva så rak sträcka som möjligt, eftersom fiberblåsningen blir svårare om det är grävt mer svängar. Om du behöver göra svängar, försök hålla radien över 50 cm. Det gäller även där slangen ska komma upp vid husväggen.

Ju djupare du lägger fiberdukten desto säkrare ligger den. Matningskablarna fram till din tomtgräns ligger oftast på 50-75 cm djup, men så djupt behöver du inte gräva på din gräsmatta. Lägger du dukten på 30 cm djup borde den ligga säkert, men tänk på att dukten är lätt att gräva av med en spade i framtiden om den ligger grunt. Det är du själv som fastighetsägare som ansvarar för fibern på din egen tomt, så det är bra att göra arbetet ordentligt. En avgrävd fiberkabel kan bli dyr att laga.

Ibland kan det vara svårt att komma ner på rätt djup om man t.ex. stöter på berg. Då kan man lägga fiberdukten i en kraftigare skyddslang. Om du kommer gräva i en grusväg kan skyddslang också vara bra.

Tillsammans med fiberdukten kan du även lägga en söktråd. Denna kan i framtiden användas för att pejlar fram exakt var fibern ligger. Söktråden behöver skarvas ihop med den söktråd som ligger vid tomtgränsen. Fiberdukten behöver också skarvas ihop. Om du är osäker på hur denna skarvningen ska göras, be om hjälp!Fiberdukt, söktråd och skyddslang kan du få av föreningen. Kontakta oss innan du börjar gräva.

När du återfyller kring fiberdukten är det viktigt att slangen inte tar skada. Återfyll inte mer stora och vassa stenar. Närmast dukten ska du använda ett fint återfyllningsmaterial, t.ex. sand eller matjord. Om det inte går att blåsa fibern p.g.a. att fiberdukten är skadad så bli vi tvungna att gräva upp stoppet och det innebär extrakostnader.

Back To Top