skip to Main Content

2021-01-31 17.10 – Driftstörning IP-TV-nätet

Just nu har vi driftstörningar i IP-TV-nätet. Felet berör Sappas nät i hela Sverige.Det är alltså ni som tittar på TV med TV-box från Sappa som berörs. Internet (och därmed alla Play-tjänster som går över Internet) fungerar som de ska.

Back To Top