skip to Main Content

2021-06-14 – Inbjudan till årsmöte

Hej medlemmar,

Välkommen till MÖ Fibers årsstämma, tisdagen den 29:e juni, kl 19.00.

Med anledning av den rådande corona-pandemin och restriktioner kopplade till detta vill vi att ni som planerar att närvara anmäler detta till oss. På så sätt kan vi säkerställa att vi följer gällande restriktioner och genomför mötet på ett så säkert sätt som möjligt.

Efter att vi mottagit anmälningar från er medlemmar kommer vi avgöra vilken lokal som är bäst lämpad för mötet. Vi meddelar sen detta till er som ska delta.

Anmälas ska ske till info@mofiber.se senast den 22:e juni.

Dagordning finns bifogad i e-post som skickats ut till alla medlemmar.

Med vänlig hälsning
MÖ Fiber

Back To Top