skip to Main Content

2021-06-29 – Årsmöte i Mjöbäcks bygdegård

Hej Medlemmar.

För er som har anmält att ni ska medverka på MÖ Fiber’s årsstämma så kommer den att hållas i Mjöbäcks Bygdegård kl 19.00.

Välkomna.

Med vänlig hälsning, MÖ Fiber

Back To Top