skip to Main Content

2021-08-11 – Skadad fiberkabel berör 3 anslutningar.

Under onsdagen visade det sig att en fiberkabel har skadats och 3 anslutningar saknar internet i och med detta.
Den skadade kabeln kommer repareras under fredagen.

De anslutningar som berörs har blivit informerade.

Back To Top