skip to Main Content

EG300/EG400

Beskrivning

EG300 är ersättaren till FG500-boxen. Om du anslöt dig till fibernätet under 2016-2019 är det förmodligen en EG300-box du har hemma. Till skillnad från FG500 har inte EG300 några antennen. 
EG30 har wifi integrerat och signalen är oftast bättre än FG500.
Anslutning för IP-telefoni finns också integrerat i boxen.
EG300 sitter oftast uppmonterad på väggen med ett så kallat bakstycke.

EG300 kan även användas som en ren router, dvs man kan använda EG300 för att dela ut wifi tillsammans med XG8646-boxen (som saknar eget wifi).
En vidareutveckling till EG300 heter EG400 och ser exakt likadan på utsidan, men har något bättre kapacitet på insidan. Det är bara ett fåtal i föreningen som använder EG400 och funktionerna är de samma som för EG300. Därför innehåller denna sida information om både EG300 och EG400.

Uppgradera?

Om du skulle vilja ha bättre wifi kan det var läge att byta ut EG300/EG400-boxen mot XG-box och en separat router som kan leverera en bättre wifi-signal. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp!

Enklare felsökning

Vi börjar med en kort guide på de enklaste felen. 

– Omstart löser många problem!
Om några krånglar med boxen kan du börja med att starta om den genom att dra ur strömkabeln, väntar 10 sekunder, och sedan koppla in strömkabeln igen.  Vänta några minuter och testa sedan att ansluta igen.

– Vilka lampor ska lysa?
För de flesta användare är det lamporna som signalerar ström, WAN, Internet och Wireless/Wifi som ska lysa. På EG300/EG400 står tyvärr inte lampornas funktion utskrivet i text utan det är ikoner som visar funktionerna. Se därför på bilden som förklarar vilken ikon som har vilken funktion.

Anslutningar i EG300/EG400-boxen.

Här kommer en översikt på de olika kontakterna och knapparna som finns på EG300/EG400-boxen. Använd denna lathund för att kontrollera så att allt är inkopplat på rätt sätt. Vi börjar till vänster på boxen.

WAN – Längst till vänster sitter WAN-kontakten, den enda kontakten som är rödfärgad. Om du vill använda EG300/EG400 som en wifi-router så ansluter du din CPE till denna port. För en detaljerad guide på hur du gör detta, se längre ner på sidan.

LAN4 – Används i första hand till IPTV, dvs här kopplar du din Sappa-box.

LAN3 – Kan även användas för IPTV.

LAN2 – Även denna kan användas till dator eller switch.

LAN1 – Här ansluter du dator med nätverkskabel eller en switch för att dela nätverket till flera datorer.

USB1 – Denna kontakt används om du vill ansluta en extern hårddisk eller ett USB-minne till boxen. Det flesta användare har ingen användning av detta.

USB2 – Samma funktion av USB1.

TEL2 – Används inte i MÖ Fiber.

TEL1 – Används inte i MÖ Fiber.

POWER (Nätdel/elkabel) – I den runda kontakten kopplar du in nätdelen/strömförsörjningen till boxen. Om boxen har ström lyser en grön lampan.

Strömbrytare – Strömbrytaren ska stå i ”I”-läge för att boxen ska ha ström.

RESET-KNAPP – Denna knapp kan användas för att göra en fabriksåterställning av boxen. Denna funktion avråder vi ifrån om man inte är helt säker på vad det innebär.

Vad betyder lamporna?

Ett antal gröna lampor sitter på motsatt sida från kontakterna. Lamporna visar vilka funktioner som används och vad som fungerar. Här kommer en genomgång på vad de olika lamporna betyder. Vi går från höger till vänster. 

POWER – Om denna lampa lyser betyder det att boxen har ström. Om lampan inte lyser, kontrollera så strömkabeln är ansluten. På samma sida som nätverkskablarna sitter en liten strömbrytare. Kontrollera så att strömbrytaren står i ON-läge. Om lampan fortfarande inte lyser så har förmodligen boxen gått sönder, kanske efter ett åsknedslag. Kontakta oss för att byta ut boxen.

WAN – Betyder att boxen har kontakt med fibernätet. Om lampan inte lyser, börja med att starta om boxen, vänta några minuter, och titta sen om lampan har tänts. Om lampan inte tänds kan det bero på en avgrävd fiberkabel eller glappkontakt i fiber-övergången i boxen. Detta är fel som man inte kund inte själv kan åtgärda. Kontakta därför oss på info@mofiber.se och felanmäl.

Internet – Om denna lampan lyser grönt har du kontakt med internet. Om lampan lyser röd betyder det att du inte har kontakt med internet. Börja med att kontrollera om WAN-lampan lyser. Om WAN lyser men inte Internet, testa att starta om boxen för att se om det kommer igång. Om det inte kommer igång efter några minuter skulle det kunna bero på en tillfällig driftstörning. Gå gärna in på www.mofiber.se eller på Facebook-sidan för MÖ Fiber och se om det står något om pågående driftstörning. Om det rör sig om en tillfällig driftstörning kan du avvakta och läsa hemsidan/Facebooksidan för att få löpande information. Om det inte står något om en pågående driftstörning, kontakta oss på info@mofiber.se och för en delanmälan.

Wireless – Visar om wifi är igång. Om lampan inte lyser kan du testa att starta om boxen. Om lampan inte tänds efter omstart, kontakta oss på info@mofiber.se och felanmäl.

Ethernet – Innebär att utrustning är ansluten (och påslagen) i någon av boxens LAN-portar. Det kan vara en switch, en dator eller en TV-box. Om du inte har någon enhet ansluten med kabel (alltså kabel inkopplad i någon av de fyra gula ingångarna) så kommer inte Ethernet lysa.

NYCKEL-symbol – Används ej av MÖ Fiber.

TEL1 – Innebär ett en telefon är ansluten till porten TEL1. Om du inte använder IP-telefon behöver du inte tänka på den här lampan.

Mobiltelefon– Används ej av MÖ Fiber.

Fyrkantig symbol – Används ej av MÖ Fiber.

Frågor och svar

Jag har tappat bort mitt wifi-lösenord?
– När EG300/EG400-boxarna levereras bifogas en liten klisterlapp med nätverksnamn och wifi-lösenord. Denna brukar klistras upp på boxen för att vara lätt åtkomligt. Om du inte hittar någon klisterlapp så kan du komma åt lösenordet genom att släppa boxen från bakstycket och titta på undersidan av själva boxen. På baksidan sitter också en QR-kod som du kan skanna av med din smartphone för att koppla upp dig direkt på wifi-nätet.
I vissa fall stämmer inte det lösenordet som står på klisterlapparna. Det beror i så fall på att någon har loggat in som administratör på boxen och bytt ut lösenordet. Om det inte är du själv som har gjort detta så är det förmodligen någon som har hjälpt dig tidigare. Be denna personen om hjälp.

Jag kommer inte ut på internet?

Hur ansluter jag enheter via WPS?

Hur loggar jag in på boxen?
Logga in på 192.168.26.1 med user/user.

Hur stänger jag av wifi?

Länkar

Klicka här för att se en informationsfilm på hur du monterar ner din FG500-box om du ska uppgradera i XG-box.

Klicka här för en guide över hur du använder EG300 som en wifi-router kopplad till en annan CPE.

Back To Top