skip to Main Content

IP-telefoni

CPE:er

CPE är den första delen där fibern kommer in i ditt hus/din lägenhet. CPE:en omvandlar fibersignal till nätverkskabel. CPE kan även kallas för mediaomvandlare. I föreningen finns några olika typer av CPE:er och nedan ser du en översikt.

FG500

FG500 är den första CPE:en vi använde i föreningen. Ni som var med från starten 2015/2016 känner förmodligen igen den vita boxen med två antenner. FG500 har wifi integrerat, men tyvärr håller signalstyrkan låg kvalitet och större hus kan ha problem med att ha mottagning överallt.

Anslutningar i FG500-boxen.

LAN1 – Här ansluter du dator med nätverkskabel eller en switch för att dela nätverket till flera datorer.
LAN2 – Även denna kan användas till dator eller switch.
LAN3 – Kan även användas för IPTV.
LAN4 – Används i första hand till IPTV, dvs här kopplar du din Sappa-box.

Felsökning av FG500-boxen

Börja med att titta på lamporna på ovansidan av boxen, börja längst till vänster.
POWER – Om denna lampa lyser betyder det att boxen har ström. Om lampan inte lyser, kontrollera så strömkabeln är ansluten. På samma sida som nätverkskablarna sitter en liten strömbrytare. Kontrollera så att strömbrytaren står i ON-läge. Om lampan fortfarande inte lyser så har förmodligen boxen gått sönder, kanske efter ett åsknedslag. Kontakta oss för att byta ut boxen.

WAN – Betyder att boxen har kontakt med fibernätet. Om lampan inte lyser, kontakta oss.

Ethernet – Innebär att utrustning är ansluten (och påslagen) i någon av boxens LAN-portar.

Wireless – Visar om wifi är igång. Om lampan inte lyser kan du testa att starta om boxen.

TEL1 – Innebär ett en telefon är ansluten till porten TEL1.

TEL2 – Innebär ett en telefon är ansluten till porten TEL2.

Internet – Om denna lampan lyser har du kontakt med internet. Om lampan in lyser, kontrollera om WAN-lampan lyser. Om WAN lyser men inte Internet, testa att starta om boxen för att se om det kommer igång. Kontakta oss om det inte hjälper med omstart.

EG300

EG300 är uppföljaren till FG500. Wifi är integrerat i boxen och har bättre kvalitet när det gäller räckvidden.

TV-boxar

CPE är den första delen där fibern ko

IP-telefonibox

CPE är den första delen där fibern ko

Wifi-routers

CPE är den första delen där fibern ko

Back To Top