skip to Main Content

DILOG DIP-701

Beskrivning

DILOG DIP-701 är den första TV-boxen som började användas när fibernätet driftsattes och fram till 2020 var det denna som användes till nyanslutningar. Boxen känns igen på att överdelen är lite välvd (till skillnad från den nya TV-boxen DCH-810 som är platt på ovansidan).
Boxen kan inte ansluta över wifi, utan kräver anslutning via nätverkskabel.
Efter 2020 finns en ny TV-box (DILOG DCH-810) som ersätter DIP-701.

Enklare felsökning

Vi börjar med en kort guide på de enklaste felen. 

– Omstart löser många problem!
Om några krånglar med boxen kan du börja med att starta om den genom att dra ur strömkabeln, väntar 10 sekunder, och sedan koppla in strömkabeln igen.  Vänta några minuter och testa sedan att ansluta igen.

– Bild visas inte på TV-skärmen
Börja med att titta på lampan lyser grönt på framsidan av boxen. Om den gör det borde bilden visas på TV-skärmen. Förmodligen beror felet på att din TV är inställd på fel kanal.

– Felmeddelande visas på skärmen
Ring Sappa och förklara felmeddelandet för dem så hjälper de till med felsökning.

– Har TV-boxen ström?
Kontrollera om någon eller några av de gröna lamporna på boxen lyser. Om inget lyser är det förmodligen strömkabeln som inte sitter intryckt ordentligt.

Anslutningar i DILOG 701-boxen.

Här kommer en översikt på de olika kontakterna och knapparna som finns på DILOG 701-boxen. Använd denna lathund för att kontrollera så att allt är inkopplat på rätt sätt. Vi börjar till vänster på boxen.

ETHERNET – Detta är anslutningen för att få internet till TV-boxen. Denna kopplar du till LAN3 eller LAN4 på din XG8646/EG300/EG400 eller FG500-box.

USB – Används om du vill ansluta ett USB-minne eller en USB-hårddisk för att kunna spela in TV-program.

HDMI – Denna kontakt används oftast för att koppla bild och ljud till din TV.

AV – Denna kan användas för att koppla en äldre TV till TV-boxen. Du behöver en speciell sladd/adapter för detta. Den kan du beställa från Sappa.

SPDIF – Används ibland för att koppla en hemmabio-anläggning till TV-boxen för att få ut ljudet separat.

Strömuttag – Här kopplar du  strömkabeln.

Vad betyder lamporna?

Det finns en enda lampa på TV-boxen du behöver tänka på. Den sitter på framsidan och om den lyser grön är boxen igång och ska visa bild på din TV. Är den röd så är boxen i standby-läge, dvs den har ström men visar ingen bild på TV-skärmen. Om lampan inte lyser alls betyder det att boxen inte har ström.

Frågor och svar

Vilka TV-kanaler finns?
Nedan ser du kanalerna som ingår. Om du vill beställa extra kanaler gör du detta hos Sappa.

Hur spelar jag in på TV-boxen?
Du behöver ansluta en hårddisk eller ett USB-minne till TV-boxen. Tänk på att om du använder USB-minne behöver det vara ett minne som klarar en tillräckligt överföringshastighet. Läs manualen för DILOG 701-boxen för att se hur du ansluter och vilka inställningar som behöver göras.

Bilden fryser och blir ”pixlig”
Under tidigare år har det ibland varit problem med att bilden hackar, fryser och blir pixlig och detta har då berott på fel som ligger hos tidigare internetleverantör, alltså inget som du som kund har kunnat påverka. När vi nu driver nätet själva har vi kunnat få insyn i tekniken och då hittat dessa fel. Om du fortfarande har problem med att bilder fryser eller pixlar så beror det förmodligen på något hemma hos dig. En vanlig felkälla kan vara nätverkskabeln som går mellan CPE och TV-box. Testa att byta ut denna kabel (helst till en helt ny kabel med färdiga kontakter) och se om det löser problemen. Annars hör av dig till oss.

Boxen visar felmeddelande
Ring Sappa och berätta vad felmeddelandet säger så hjälper de till.

Kan kan ansluta TV-boxen över wifi?
Nej, TV-boxen behöver en fast anslutning med nätverkskabel.

Länkar

Klicka här för en heltäckande manual för DILOG 701 (endast för avancerade användare)

Back To Top