skip to Main Content

Dlink DIR853

 

Beskrivning

Dlink DIR853 är den wifi-router som vi levererade ut till de medlemmar som under sommaren 2020 bytte ut sina gamla FG500-boxar. Om man använder en XG-box som CPE krävs nämligen en separat wifi-router om man vill ha wifi.
Routern ägs av dig själv som medlem, den är inte fiberföreningens egendom. Därför är det upp till varje användare om man vill byta ut routern med en annan. 

Uppgradera?

Dlink DIR853 har betydlige bättre wifi-signal är den gamla FG500-boxen hade. Det finns dock de tillfällen då inte denna router räcker till, t.ex. om man bor i ett stort hus med mycket betongväggar, eller vill ha en wifi-signal som räcker en bra bit ut i trädgården. Det är fritt fram att uppgradera till en annan router om man vill och vi kan gärna hjälpa till med tips på bra routers.

Enklare felsökning

Vi börjar med en kort guide på de enklaste felen. 

– Omstart löser många problem!
Om några krånglar med boxen kan du börja med att starta om den genom att dra ur strömkabeln, väntar 10 sekunder, och sedan koppla in strömkabeln igen.  Vänta några minuter och testa sedan att ansluta igen.

– Vilka lampor ska lysa?
För de flesta användare är det lamporna som visar ”POWER”, ”Jordglobssymbolen”, ”2,4G” eller ”5G” och ”LAN1” som behöver lysa för att alla ska fungera. Om dessa lampor inte lyser efter omstart kan du titta lite längre ner på sidan för en genomgång och vad respektive lampa betyder. Vissa använder nyttjar fler funktioner och då kan det också vara fler lampor som behöver lysa. 

– Har wifi-routern ström?
Kontrollera om någon eller några av de gröna lamporna på boxen lyser. Om inget lyser är det förmodligen strömkabeln som inte sitter intryckt ordentligt.

Anslutningar i Dlink DIR853-boxen.

Här kommer en översikt på de olika kontakterna och knapparna som finns på Dlink-boxen. Använd denna lathund för att kontrollera så att allt är inkopplat på rätt sätt. Vi börjar till vänster på boxen.

Strömbrytare – Längst till vänster sitter strömbrytaren. Denna ska stå i ”I”-läge för att boxen ska ha ström.

Nätdel/elkabel – I den runda kontakten kopplar du in nätdelen/strömförsörjningen till boxen. Om boxen har ström lyser en grön lampan.

Wifi On/Off – Används för att stänga av eller sätta på wifi.

WPS – Används om du vill ansluta en enhet med WPS.

INTERNET – Här ansluter du din XG-box i LAN1.

LAN1 – Denna kan användas till dator eller switch.

LAN2 – Även denna kan användas till dator eller switch.

LAN3 – Även denna kan användas till dator eller switch.

LAN4 – Även denna kan användas till dator eller switch.

RESET-KNAPP – Denna knapp kan användas för att göra en fabriksåterställning av boxen. Denna funktion avråder vi ifrån om man inte är helt säker på vad det innebär.

Vad betyder lamporna?

Ett antal gröna lampor sitter på motsatt sida från kontakterna. Lamporna visar vilka funktioner som används och vad som fungerar. Här kommer en genomgång på vad de olika lamporna betyder. Vi börjar från vänster.

POWER – Om denna lampa lyser betyder det att boxen har ström. Om lampan inte lyser, kontrollera så strömkabeln är ansluten. Kontrollera så att strömbrytaren står i ON-läge. Om lampan fortfarande inte lyser så har förmodligen boxen gått sönder, kanske efter ett åsknedslag. Kontakta oss för att byta ut boxen.

Jordgloben – Betyder att boxen har kontakt med fibernätet. Om lampan inte lyser, börja med att starta om boxen, vänta några minuter, och titta sen om lampan har tänts. Kontrollera så att det sitter en nätverkskabel mellan ”Internet”-porten och din CPE (vanligtvis en XG-box)

Två pilar – Datatrafik?

2,4G – Betyder att någon enhet är ansluten via 2,4ghz-nätet. Det kan vara en dator eller en moibltelefon.

5G –Betyder att någon enhet är ansluten via 5ghz-nätet. Det kan vara en dator eller en moibltelefon. Observera att i detta fallet har inte 5G något att göra med mobiltelefoni-systemet med samma namn.

LAN1 (fyrkant med siffran 1) – Visar att en enhet är ansluten med nätverkskabeln. Det kan vara en dator eller en switch t.ex.

LAN2 (fyrkant med siffran 2) – Visar att en enhet är ansluten med nätverkskabeln. Det kan vara en dator eller en switch t.ex.

LAN3 (fyrkant med siffran 3) – Visar att en enhet är ansluten med nätverkskabeln. Det kan vara en dator eller en switch t.ex.

LAN4 (fyrkant med siffran 4) – Visar att en enhet är ansluten med nätverkskabeln. Det kan vara en dator eller en switch t.ex.

USB – Visar att ett USB-minne eller en USB-hårddisk är ansluten.

Frågor och svar

Jag har tappat bort mitt wifi-lösenord?
– Standardlösenordet för wifi finns på undersidan av routern och består av åtta siffor, det står ”WPS PIN” framför koden. I vissa fall stämmer inte det lösenord som står på undersidan. Det beror i så fall på att någon har loggat in som administratör på boxen och bytt ut lösenordet. Om det inte är du själv som har gjort detta så är det förmodligen någon som har hjälpt dig tidigare. Be denna personen om hjälp.

Jag kommer inte ut på internet?

Wifi är borta, men TV-kanaler och/eller dator med nätverkskabel fungerar.
Förmodligen har du av misstag kommit åt wifi-knappen på baksidan av boxen. Klicka på knappen en gång till så kommer det nog igång.

Hur ansluter jag enheter via WPS?

Hur loggar jag in som administratör på boxen?

Hur stänger jag av wifi?
Om du vill stänga av wifi tillfälligt utan att behöva logga in som administratör, så räcker det att du klickar på WIFI-knappen på baksidan av boxen. Klicka en på knappen en gång till för att få igång wifi igen.

Länkar

Klicka här för att se en informationsfilm på hur du monterar ner din FG500-box om du ska uppgradera i XG-box.

 

Back To Top