skip to Main Content

Uppgradering till TV-boxen

Några av er som har TV-box från Sappa har fått meddelande om att uppgradera mjukvaran/firmware i boxen. När ni gör uppgraderingen kan det hända att boxen tappar några av de kanaler som ingår i kanalpaketet. Om detta skulle inträffa, prova att stänga av boxen i en minut och starta sedan upp den igen. Nu borde alla kanaler vara tillbaka.

Om det fortfarande skulle vara problem efter uppdateringen, ring Sappa på 0774 44 47 44.

Back To Top