skip to Main Content

2022-05-23 – Driftstörning påverkar vissa anslutningar i Överlida

Ett planerat underhållsarbete i Överlida-noden krånglade och gjorde att vissa anslutningar låg nere under någon timme.

Back To Top