skip to Main Content

Historia

Föreningen MÖ Fiber bildades 2012.

Grävning av nätet gjordes 2014-2016.

Första driftsättningarna gjordes tidigt under 2015.

Back To Top