skip to Main Content

FG500

Beskrivning

FG500 är den första CPE:en vi använde i föreningen. Ni som var med från starten 2015/2016 känner förmodligen igen den vita boxen med två antenner.
FG500 har wifi integrerat, men tyvärr håller signalstyrkan låg kvalitet och större hus kan ha problem med att ha mottagning överallt.
FG500 sitter oftast uppmonterad på väggen med ett så kallat bakstycke.

Uppgradera?

FG500 är vid det här laget en gammal box som har sett sina bästa dagar. Hör av dig till oss om du vill uppgradera till en bättre CPE.

Enklare felsökning

Vi börjar med en kort guide på de enklaste felen. 

– Omstart löser många problem!
Om några krånglar med boxen kan du börja med att starta om den genom att dra ur strömkabeln, väntar 10 sekunder, och sedan koppla in strömkabeln igen.  Vänta några minuter och testa sedan att ansluta igen.

– Vilka lampor ska lysa?
För de flesta användare är det lamporna som visar ”Internet”, ”Wireless”, ”WAN” och ”POWER” som behöver lysa för att alla ska fungera. Om dessa lampor inte lyser efter omstart kan du titta lite längre ner på sidan för en genomgång och vad respektive lampa betyder. 

Anslutningar i FG500-boxen.

Här kommer en översikt på de olika kontakterna och knapparna som finns på FG500-boxen. Använd denna lathund för att kontrollera så att allt är inkopplat på rätt sätt. Vi börjar till vänster på boxen.

Strömbrytare – Längst till vänster sitter strömbrytaren. Denna ska stå i ”I”-läge för att boxen ska ha ström.

Nätdel/elkabel – I den runda kontakten kopplar du in nätdelen/strömförsörjningen till boxen. Om boxen har ström lyser en grön lampan.

USB1 – Denna kontakt används om du vill ansluta en extern hårddisk eller ett USB-minne till boxen. Det flesta användare har ingen användning av detta.

USB2 – Samma funktion av USB1.

TEL1 – Används inte i MÖ Fiber.

TEL2 – Används inte i MÖ Fiber.

LAN1 – Här ansluter du dator med nätverkskabel eller en switch för att dela nätverket till flera datorer.

LAN2 – Även denna kan användas till dator eller switch.

LAN3 – Används till IPTV, dvs här kopplar du din Sappa-box.

LAN4 – Används till IPTV, dvs här kopplar du din Sappa-box.

WPS – Används om du vill ansluta en enhet med WPS. Mer info nedan.

RESET-KNAPP – Denna knapp kan användas för att göra en fabriksåterställning av boxen. Detta skall endast göras i samråd med MÖ Fibers support.

Vad betyder lamporna?

Ett antal gröna lampor sitter på motsatt sida från kontakterna. Lamporna visar vilka funktioner som används och vad som fungerar. Här kommer en genomgång på vad de olika lamporna betyder.

POWER – Om denna lampa lyser betyder det att boxen har ström. Om lampan inte lyser, kontrollera så strömkabeln är ansluten. På samma sida som nätverkskablarna sitter en liten strömbrytare. Kontrollera så att strömbrytaren står i ON-läge. Om lampan fortfarande inte lyser så har förmodligen boxen gått sönder. Kontakta oss för att byta ut boxen.

WAN – Betyder att boxen har kontakt med fibernätet. Om lampan inte lyser, börja med att starta om boxen, vänta några minuter, och titta sen om lampan har tänts. Om lampan inte tänds kan det bero på en avgrävd fiberkabel eller glappkontakt i fiber-övergången i boxen. Detta är fel som man inte kund inte själv kan åtgärda. Kontakta därför oss på info@mofiber.se och felanmäl.

Ethernet – Innebär att utrustning är ansluten (och påslagen) i någon av boxens LAN-portar. Det kan vara en switch, en dator eller en TV-box. Om du inte har någon enhet ansluten med kabel (alltså kabel inkopplad i någon av de fyra gula ingångarna) så kommer inte Ethernet lysa.

Wireless – Visar om wifi är igång. Om lampan inte lyser kan du testa att starta om boxen. Om lampan inte tänds efter omstart, kontakta oss på info@mofiber.se och felanmäl.

TEL1 – Innebär ett en telefon är ansluten till porten TEL1. Om du inte använder IP-telefon behöver du inte tänka på den här lampan.

TEL2 – Innebär ett en telefon är ansluten till porten TEL2. Om du inte använder IP-telefon behöver du inte tänka på den här lampan.

Internet – Om denna lampan lyser har du kontakt med internet. Om lampan inte lyser, börja med att kontrollera om WAN-lampan lyser. Om WAN lyser men inte Internet, testa att starta om boxen för att se om det kommer igång. Om det inte kommer igång efter några minuter skulle det kunna bero på en tillfällig driftstörning. Gå gärna in på www.mofiber.se eller på Facebook-sidan för MÖ Fiber och se om det står något om pågående driftstörning. Om det rör sig om en tillfällig driftstörning kan du avvakta och läsa hemsidan/Facebooksidan för att få löpande information. Om det inte står något om en pågående driftstörning, kontakta oss på info@mofiber.se och för en felanmälan.

Frågor och svar

Jag har tappat bort mitt wifi-lösenord?
– När FG500-boxarna levereras bifogas en liten klisterlapp med nätverksnamn och wifi-lösenord. Denna brukar klistras upp på boxen för att vara lätt åtkomligt. Om du inte hittar någon klisterlapp så kan du komma åt lösenordet genom att släppa boxen från bakstycket och titta på undersidan av själva boxen.
I vissa fall stämmer inte det lösenordet som står på klisterlapparna. Det beror i så fall på att någon har loggat in som administratör på boxen och bytt ut lösenordet. Om det inte är du själv som har gjort detta så är det förmodligen någon som har hjälpt dig tidigare. Be denna personen om hjälp.

Jag kommer inte ut på internet?

Hur ansluter jag enheter via WPS?

Hur loggar jag in på boxen?
Använd adressen 192.168.1.1. Logga in med user/user.

Hur stänger jag av wifi?

Länkar

Klicka här för att se en informationsfilm på hur du monterar ner din FG500-box om du ska uppgradera till XG-box.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top